Vé tàu sài gòn đi nha trang

  -  

Giá vé tàu tết từ tp sài gòn đi Nha Trang 2022 mắc hơnngày thường, giáthấp tuyệt nhất là 327.000đ và cao nhất là 1,766.000đ cùng với quãng đường411 km và thời gian chạy tàu là6 tiếng 53 phút.

Bạn đang xem: Vé tàu sài gòn đi nha trang


Mỗi ngày có 8 chuyến tàu chạy tuyến thành phố sài gòn đi Nha Trang. Hành kháchtheo dõi định kỳ nghỉ Tết, cập nhật giá vé, đặt vé đúng thời điểm luôn luôn là cách tốt nhất để các bạn nhận được Vé tàu Tết thấp vàcó ưu nạm hơn so với thời khắc cận Tết.

*

Giá vé tàu đầu năm mới từ sài gòn đi Nha Trang bao nhiêu?

Hành khách xem thêm bảng Giá vé tàu đầu năm từ sài thành đi Nha Trangdưới đây:

Giá Vé tàu SE8 thành phố sài thành Nha Trang


STT Mã các loại chỗ giá bán vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 ổn định T1619,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1652,000.000
3
AnLT2
Nằm vùng 4 cân bằng T2534,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 cân bằng T2617,000.000
5
BnLT1
Nằm vùng 6 cân bằng T1527,000.000
6
BnLT2
Nằm vùng 6 cân bằng T2489,000.000
7
BnLT3
Nằm vùng 6 ổn định T3428,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa269,000.000
9
NML
Ngồi mượt điều hòa337,000.000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa348,000.000

Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…
Bảng giá chỉ vé tàu sài thành Nha Trang của tàu SE8


Giá Vé tàu SE6 thành phố sài thành Nha Trang


STT Mã một số loại chỗ giá chỉ vé (₫)
1
AnLT1
Nằm vùng 4 điều hòa T1635,000.000
2
AnLT1M
Nằm vùng 4 cân bằng T1645,000.000
3
AnLT1Mv
Nằm vùng 4 điều hòa T1678,000.000
4
AnLT1v
Nằm vùng 4 ổn định T1668,000.000
5
AnLT2
Nằm vùng 4 điều hòa T2545,000.000
6
AnLT2M
Nằm vùng 4 điều hòa T2605,000.000
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2638,000.000
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2628,000.000
9
BnLT1
Nằm vùng 6 điều hòa T1532,000.000
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1541,000.000
11
BnLT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2493,000.000
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 ổn định T2502,000.000
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3432,000.000
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 ổn định T3439,000.000
15
GP
Ghế phụ186,000.000
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa276,000.000
17
NML
Ngồi mềm điều hòa346,000.000
18
NML56
Ngồi mượt điều hòa378,000.000
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa389,000.000
20
NMLV
Ngồi mượt điều hòa357,000.000

Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể chuyển đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…
Bảng giá chỉ vé tàu sài thành Nha Trang của tàu SE6


Giá Vé tàu SE22 tp sài gòn Nha Trang


STT Mã nhiều loại chỗ giá bán vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1861,000.000
2
AnLT1v
Nằm vùng 4 cân bằng T1894,000.000
3
AnLT2
Nằm vùng 4 cân bằng T2755,000.000
4
AnLT2v
Nằm vùng 4 ổn định T2788,000.000
5
BnLT1
Nằm vùng 6 ổn định T1746,000.000
6
BnLT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2657,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 ổn định T3507,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa387,000.000
9
NML
Ngồi mượt điều hòa450,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa468,000.000
11
NML56V
Ngồi mượt điều hòa479,000.000
12
NMLV
Ngồi mượt điều hòa461,000.000

Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…
Bảng giá vé tàu thành phố sài thành Nha Trang của tàu SE22


Giá Vé tàu SE10 thành phố sài gòn Nha Trang


STT Mã các loại chỗ giá chỉ vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 ổn định T1658,000.000
2
AnLT1v
Nằm vùng 4 điều hòa T1691,000.000
3
AnLT2
Nằm vùng 4 điều hòa T2612,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 cân bằng T2645,000.000
5
BnLT1
Nằm vùng 6 cân bằng T1613,000.000
6
BnLT2
Nằm vùng 6 ổn định T2521,000.000
7
BnLT3
Nằm vùng 6 ổn định T3457,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa285,000.000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa358,000.000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa369,000.000

Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể thay đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…
Bảng giá chỉ vé tàu thành phố sài thành Nha Trang của tàu SE10


Giá Vé tàu SE4 sài thành Nha Trang


STT Mã loại chỗ giá bán vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 ổn định T1905,000.000
2
AnLT1v
Nằm vùng 4 ổn định T1938,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 cân bằng T2835,000.000
4
AnLT2v
Nằm vùng 4 ổn định T2868,000.000
5
BnLT1
Nằm vùng 6 điều hòa T1825,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 ổn định T2733,000.000
7
BnLT3
Nằm vùng 6 điều hòa T3685,000.000
8
GP
Ghế phụ320,000.000
9
NML56
Ngồi mượt điều hòa481,000.000
10
NML56V
Ngồi mượt điều hòa492,000.000

Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…
Bảng giá bán vé tàu tp sài gòn Nha Trang của tàu SE4


Giá Vé tàu SQN2 tp sài gòn Nha Trang


STT Mã loại chỗ giá bán vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 cân bằng T1734,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 ổn định T1767,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 ổn định T2675,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 ổn định T2708,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1668,000.000
6
BnLT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2534,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 cân bằng T3468,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa281,000.000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa366,000.000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa377,000.000

Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…
Bảng giá vé tàu thành phố sài gòn Nha Trang của tàu SQN2


Giá Vé tàu SNT2 tp sài gòn Nha Trang


STT Mã một số loại chỗ giá bán vé (₫)
1
AnLvT1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP816,000.000
2
AnLvT1v
Nằm khoang4 ổn định T1VIP849,000.000
3
AnLvT2
Nằm khoang4 cân bằng T2VIP749,000.000
4
AnLvT2v
Nằm khoang4 ổn định T2VIP782,000.000
5
BnLvT1
Nằm khoang6 cân bằng T1VIP740,000.000
6
BnLvT2
Nằm khoang6 điều hòa T2VIP649,000.000
7
BnLvT3
Nằm khoang6 ổn định T3VIP521,000.000
8
NML56
Ngồi mượt điều hòa426,000.000
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa437,000.000

Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…
Bảng giá vé tàu thành phố sài thành Nha Trang của tàu SNT2


Giá Vé tàu SE2 sài thành Nha Trang


STT Mã các loại chỗ giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm vùng 4 điều hòa T1928,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm vùng 4 ổn định T1961,000.000
3
AnLT2M
Nằm vùng 4 điều hòa T2846,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2879,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 cân bằng VIP1,756,000.000
6
BnLT1M
Nằm vùng 6 cân bằng T1832,000.000
7
BnLT2M
Nằm vùng 6 ổn định T2738,000.000
8
BnLT3M
Nằm vùng 6 ổn định T3691,000.000
9
GP
Ghế phụ322,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa485,000.000
11
NML56V
Ngồi mượt điều hòa496,000.000

Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…
Bảng giá bán vé tàu tp sài gòn Nha Trang của tàu SE2


Điều kiện giá chỉ vé tàu Tếttừ sài gòn đi Nha Trang

Giá vé tàu đầu năm mới từSài Gòn đi Nha Trang nghỉ ngơi bảng bên trên đãcó bảo hiểm, dịch vụ kèm theo và 10% thuế GTGT.Trẻ em dưới 10 tuổi tại thời điểm khởi hành buộc phải được đặt địa điểm đi cùng fan lớnTrẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và áp dụng chung nơi của tín đồ lớn đi kèm.Trẻ em từ 6 cho dưới 10 tuổi: sút 25% giá chỉ vé tàu đầu năm từSài Gòn đi Nha TrangNgười cao tuổi từ bỏ 60 tuổi trở lên: sút 15% giá bán vé.Học sinh, sinh viên: giảm 10% giá chỉ vé.

Vị trí ga dùng Gòn

Quy định bao test đổi mới vé tàu Tếttừ sài gòn đi Nha Trang

Vào ngày thường, việc đổi trả vé tàu Tết áp dụng trước giờ khởi hành 4 tiếng cho tất cả các hành trình, trả vào bất kỳ ngày nào. Mà lại vớingày Tết, việc đổi trả vé tàu tết từ thành phố sài gòn đi Nha Trang TếttừSài Gòn đi Nha Trang trở ngại và ngặt nghèo hơn, rõ ràng như sau: thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước tiếng tàu chạy 10 giờ so với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

Xem thêm: Khách Sạn Biển Mây Sapa )

Khi đổi vé, trả vé quý khách xuất trình sách vở và giấy tờ tùy thân phiên bản chính của tín đồ đi tàu cho nhân viên cấp dưới đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu yêu cầu trùng khớp với sách vở tùy thân của quý khách hoặc của người tiêu dùng vé khi chứng kiến tận mắt giá vé tàu tết từSài Gòn đếnNha Trang

Quy định vận chuyển sản phẩm & hàng hóa khách cài vé tàu đầu năm từ thành phố sài thành đi Nha Trang

Một mùa xuân nữa lại đến, trở về đoàn viên với gia đình người thân cùng cùng nhau vào số đông khoảnh khắc ý nghĩa êm ấm trong thời tự khắc giao vượt là mong muốn mỏi của bao tín đồ con xa nhà. Vày vậy, những lần về quê cơ hội Tết, bạn dân tha mùi hương xa quê lập nghiệp lại muốn đem về cho mái ấm gia đình những món kim cương lạ, đặc biệt để bác lên bàn thờ tổ tiên tổ tiên.

*

Tuy nhiên, cần xem xét về dụng cụ vận chuyển sản phẩm & hàng hóa khi xem giá vé đầu năm mới từ thành phố sài thành đi Nha Trangvà đưa ra quyết định mua vé bên dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay lúc đi tàu đầu năm từ thành phố sài gòn đi Nha Trang Trọng lượng tư trang xách tay được miễn cước của hành khách được biện pháp như sau:

Mua cả vé hành khách: 20kg;Cành mai, đào Tết phải bọc kỹ, không nhằm cành bung ra vướng víu.Hành lý xách tay phải bao gồm đồ chứa đựng, bao quanh cẩn thận, để đúng nơi cơ chế trên tàu và quý khách phải tự trông nom, bảo quản.

*

Những sản phẩm & hàng hóa cấm có theo bạn khi đi Tàu đầu năm từ sài Gònđi Nha Trang gồm:

Hàng nguy hiểm;Vũ khí, công cụ cung ứng mà không tồn tại giấy phép sử dụng hợp lệ;Những hóa học gây mất vệ sinh, làm dơ toa xe;Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cấm giữ thông bên trên chuyến tàu tết từ thành phố sài gòn đi Nha Trang

Động đồ sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh tuy vậy phải bao gồm trang bị tương thích để giữ gìn vệ sinh, ko gây ảnh hưởng tới bạn xung quanh);Vật kềnh càng làm trở ngại việc đi lại bên trên tàu, làm hư hỏng trang sản phẩm toa xe.Đối cùng với tàu khách thường, hành khách đi tàu được mang theo gia cầm, gia súc, hải sản, sản phẩm nông nghiệp v.v… nhưng du khách phải ngồi ở phần đa toa giành riêng cho việc vận chuyển mọi loại hàng hóa đó.

Xem thêm: Chuyến Bay Giá Vé Máy Bay Khứ Hồi Hà Nội Đà Nẵng Giá Rẻ, Đặt Vé Máy Bay Hà Nội Đi Đà Nẵng Giá Rẻ

Cảm thừa nhận của hành khách với du ngoạn Sinh thái biển hòn đảo Nha Trang

Nếu mong muốn trải nghiệm du ngoạn sinh thái đại dương đảo, phượt tham quan tiền vãn cảnh, mời bạn cùng tôi về với Nha Trang – Khánh Hoà, địa điểm từng tổ chức những cuộc thi hoa hậu. Đến với vùng biển tươi đẹp này, chúng ta có thể thưởng thức món nem Ninh Hoà, bún cá Nha Trang, bò nướng Lạc Cảnh, yến sào Hòn Nội. Nếu mang đến vào mùa lễ hội, chúng mình sẽ cùng tham dự hội cầu ngư, tiệc tùng, lễ hội tháp bà. Họ sẽ mang lại với Festival hải dương Nha Trang, đến Vinpear xem nhạc nước.