TÀU HUẾ ĐI ĐÀ NẴNG

  -  Bạn đang xem: Tàu huế đi đà nẵng

*

Ga Huế

Để trải qua 103Km đường tàu từ Ga Huế đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng tầm 2 Giờ 38 phút ít . Hành khách rất có thể gạn lọc những tàu chạy từ Huế đi Đà Nẵng bao gồm số hiệu: SE9 , SE21 , SE3 , SE19 , SE1 , SE7 , SE5 hàng ngày.

Bảng tiếng tàu từ ga Huế đi Đà Nẵng

Tên tàuGa Huế Ga Đà NẵngTổng thời gian
Tàu SE904:5507:352 Giờ 40 phút
Tàu SE2107:0009:402 Giờ 40 phút ít
Tàu SE308:3711:052 Giờ 28 phút ít
Tàu SE1909:3112:202 Giờ 49 phút ít
Tàu SE110:5913:252 Giờ 26 phút
Tàu SE719:5122:212 Giờ 1/2 tiếng
Tàu SE522:2801:062 Giờ 38 phút ít

Giá vé tàu từ ga Huế đi Đà Nẵng

Quý Khách rất có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy theo từng loại ghế, một số loại tàu với từng thời khắc. Giá vé tàu giao động khoảng chừng 110,000 đồng Với 7 chuyến tàu chạy từ bỏ Huế cho tới TP Đà Nẵng hằng ngày.

Bảng giá chỉ Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE9

STT Loại địa điểm Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1164,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v164,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2154,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v154,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1154,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 BnLT2145,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3131,000
8 Ghế phụ GP46,000
9 Ngồi cứng NC55,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML109,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV109,000
Crúc ý: Giá vé sẽ bao gồm chi phí bảo hiểm. Giá hoàn toàn có thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời hạn cài đặt vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, địa chỉ địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế TP Đà Nẵng của tàu SE9

Bảng giá Vé Huế TPhường. Đà Nẵng của tàu SE21

STT Loại khu vực Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1174,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1v174,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2155,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v155,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1153,000
6 Nằm khoang 6 ổn định T2 BnLT2138,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3120,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML110,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56113,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V113,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Crúc ý: Giá vé đang bao hàm tiền bảo đảm. Giá rất có thể đổi khác theo 1 số điều kiện: thời hạn download vé, đối tượng đi tàu, địa điểm khu vực trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE21

Bảng giá bán Vé Huế Thành Phố Đà Nẵng của tàu SE3

STT Loại nơi Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1199,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v199,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2186,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v186,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1183,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 BnLT2166,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3156,000
8 Ghế phụ GP110,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56152,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V152,000
Crúc ý: Giá vé vẫn bao gồm tiền bảo đảm. Giá rất có thể đổi khác theo một số điều kiện: thời hạn thiết lập vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, địa điểm vị trí trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE3

Bảng giá Vé Huế TP Đà Nẵng của tàu SE19

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1180,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1M190,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1Mv190,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v180,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2165,000
6 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2M175,000
7 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2Mv175,000
8 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v165,000
9 Nằm vùng 2 ổn định VIP AnLv2M325,000
10 Nằm vùng 6 điều hòa T1 BnLT1165,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T2 BnLT2155,000
12 Nằm khoang 6 cân bằng T3 BnLT3135,000
13 Ghế phụ GP54,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML1đôi mươi,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56135,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V135,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV1trăng tròn,000
Crúc ý: Giá vé đang bao gồm tiền bảo đảm. Giá rất có thể thay đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn sở hữu vé, đối tượng đi tàu, vị trí nơi bên trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế TP Đà Nẵng của tàu SE19

Bảng giá chỉ Vé Huế Thành Phố Đà Nẵng của tàu SE1

STT Loại khu vực Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1204,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1M204,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1Mv204,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v204,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2187,000
6 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2M187,000
7 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2Mv187,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v187,000
9 Nằm vùng 2 điều hòa VIP AnLv2M522,000
10 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1M187,000
11 Nằm vùng 6 ổn định T2 BnLT2M169,000
12 Nằm vùng 6 điều hòa T3 BnLT3M159,000
13 Ghế phụ GP112,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML56155,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V155,000
Crúc ý: Giá vé vẫn bao hàm tiền bảo hiểm. Giá rất có thể biến đổi theo một số ít điều kiện: thời gian sở hữu vé, đối tượng người dùng đi tàu, địa điểm khu vực bên trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Huế Thành Phố Đà Nẵng của tàu SE1

Bảng giá chỉ Vé Huế TP Đà Nẵng của tàu SE7

STT Loại nơi Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1181,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1v181,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2171,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v171,000
5 Nằm vùng 6 cân bằng T1 BnLT1169,000
6 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2159,000
7 Nằm khoang 6 cân bằng T3 BnLT3143,000
8 Ghế phụ GP51,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML118,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV118,000
Chụ ý: Giá vé sẽ bao hàm tiền bảo hiểm.

Xem thêm: So Sánh 7 Ky Quan The Gioi Co Dại, Top 7 Kỳ Quan Của Thế Giới Cổ Đại


Xem thêm: Nhà Hát Khoả Thân Nhật Bản


Giá rất có thể thay đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian cài vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, địa điểm địa điểm bên trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE7

Bảng giá bán Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE5

STT Loại địa điểm Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1167,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1M167,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1Mv167,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v167,000
5 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2157,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M157,000
7 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2Mv157,000
8 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2v157,000
9 Nằm vùng 6 cân bằng T1 BnLT1157,000
10 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2147,000
11 Nằm khoang 6 cân bằng T3 BnLT3132,000
12 Ghế phụ GP47,000
13 Ngồi cứng NC56,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML110,000
15 Ngồi mượt điều hòa NMLV110,000
Chụ ý: Giá vé sẽ bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến hóa theo một số ít điều kiện: thời hạn thiết lập vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, địa chỉ vị trí bên trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Huế Thành Phố Đà Nẵng của tàu SE5

Hướng dẫn đặt vé tàu Huế Đà Nẵng

Sự trở nên tân tiến vượt bậc của Công nghệ công bố giúp bạn chẳng đề nghị tới Đại lý buôn bán vé tàu trên Huế, chỉ vấn đề ở trong nhà cũng rất có thể đặt vé tàu Huế TP Đà Nẵng online dễ dàng với nhanh chóng độc nhất vô nhị qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu tự ga Huế đi TP Đà Nẵng hoặcqua điện thoại thông minh 0234 7 305 305 .

Cách 1:Cliông xã loài chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Cách 2: Điền không thiếu thốn thông tin ga đi: Huế, ga đến: TP.. Đà Nẵng với những ngôi trường tất cả sẵn, bấm “Đặt vé”

Cách 3:Sau 5 phút ít, nhân viên cấp dưới đang hotline năng lượng điện xác thực thông tin, triển khai tkhô nóng tân oán cùng hoàn toàn đặtvé tàu Từ Ga Huế Đến Ga Thành Phố Đà Nẵng.

Sau khi đặt vétàu Huế Đà Nẵng online, vé được gửi vào gmail, zalo, sms Facebook… người sử dụng in vé hoặc chụp ảnh lại vé này cùng sở hữu theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách tkhô giòn toán thù vé tàu Huế Đà Nẵng

Lúc bấy giờ Việc tkhô nóng toán thù vé tàu hết sức đơn giản dễ dàng sau khi đặt vé tàu Huế Thành Phố Đà Nẵng qua điện thoại cảm ứng hoặc Website thành công vẫn cảm nhận một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Huế Đà Nẵng. Quý khách thanh hao toán thù mang đến mã đặt vị trí của chính mình bằng một trong số cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng qua bank, qua cây ATM, qua dịch vụ mạng internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách hàng có thể tiến hành những giao dịch chuyển chi phí tại các điểm chuyển khoản của Viettel có mặt mọi nơi bên trên toàn nước. Sau khi tkhô giòn toán thành công xuất sắc, Mã đặt địa điểm sẽ là Vé điện tử tàu hoả Huế TP Đà Nẵng của người sử dụng.

Đại lý bán vé tàu Huế Đà NẵngViệc download vé tàu ngày này đã tiện lợi hơn không ít, Quý khách hàng không cần thiết phải cho tới đại lý phân phối cung cấp vé tàu tại Huế hoặc ra Ga Huế cơ mà chỉ cần ở trong nhà Điện thoại tư vấn điện theo số 0234 7 305 305 hoặc đặt qua Website buôn bán vé tàu trực con đường, Đường Fe đất nước hình chữ S sẽ xây dừng Vé tàu điện tử siêu thuận tiện cho du khách đi Tàu

Điện thoại tương tác đặt vé tàu Huế Thành Phố Đà Nẵng toàn quốc

Bnóng mã vùng + 7 305 305 để mua vé ngẫu nhiên ở chỗ nào, ngẫu nhiên cơ hội như thế nào bạn muốn. Ví dụ: 0234 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve sầu tau Huế Thành Phố Đà Nẵng bên trên VN

Hy vọng các bạn đặt hàng được vé tàu Huế Thành Phố Đà Nẵng giá rẻ cùng gồm chuyến du ngoạn an toàn. Trân trọng cảm ơn người sử dụng.