HỎI PHƯƠNG TIỆN TRONG TIẾNG ANH

  -  

Chú ý: Động tự vào câu hỏi và câu vấn đáp cần được có sự thống nhất: trường hợp câu hỏi sử dụng “go” thì câu vấn đáp cũng đề xuất cần sử dụng “go”, giả dụ câu hỏi sử dụng “travel” thì câu vấn đáp cũng sử dụng “travel”.

Bạn đang xem: Hỏi phương tiện trong tiếng anh

quý khách hàng sẽ xem: Hỏi phương tiện trong tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How vày they go lớn school?

Câu trả lời: They go to lớn school by bus.

- Câu hỏi: How vì you travel to lớn Ha Noi?

Câu trả lời: I travel to Ha Noi by car.

Xem thêm: Cách Làm Cá Vược Hấp Xì Dầu, 3 Cách Làm Cá Hấp Xì Dầu Tại Nhà

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh trường đoản cú số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go lớn school?

Câu trả lời: She goes khổng lồ school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel to Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels to Ha Long by train Chú ý: Từ “walk” Tức là “đi bộ” lúc nói ko dùng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go to lớn school?

Câu trả lời: She walks lớn school/ She goes on foot.

3, Bài tập

A,by B, for C, with D, in

2. She ... lớn the thể hình by xe đạp.

A, go B,went C, traveled D, goes.

Xem thêm: The 10 Best Buffet Tối Ở Đà Lạt Ngon 'Hút Hồn', Xếp Hạng 15 Nhà Hàng Buffet Đà Lạt Ngon Nhất 2021

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... does your mother travel khổng lồ Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come to lớn Korea?

A, does B, vày C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

Bài viết gợi ý: 1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 giờ anh 6 3. Unit 7 tiếng anh 6 4. Unit 6 giờ anh 6 5. Unit 5 giờ anh 6 6. Unit 4 giờ anh 6 7. Unit 2 tiếng anh 6 Từ khóa: / phương tiện chuyển vận Bình luận parkdiamondhotel.vns.org 0 bình luận Cách tính điểm giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc gia 20trăng tròn tiên tiến nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 9 tháng trước
*

Chính thức chào làng đề Minc Họa Toán năm học tập 20đôi mươi 1 thời gian trước
*

Chulặng đề Câu đối chiếu vào Tiếng Anh 1 năm ngoái
*

Chuyên đề: Tính từ cùng Trạng trường đoản cú ( Adjectives and Adverbs) 1 năm ngoái Chuim đề: Sự liên minh thân nhà ngữ và động từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners) 1 năm ngoái Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 589634 lượt xem MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q 523295 lượt coi Chính thức công bố đề Minc Họa Toán lần hai năm học tập 2019 385729 lượt coi Phương pháp xác minh tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 369324 lượt xem ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 308503 lượt coi Tài liệu Đề thi Bài viết parkdiamondhotel.vns.org Team