Day Of The Dead Là Gì

  -  
in certain countries, especially Mexico, the name for All Souls" Day (2 November), when people who have died are remembered:
Far from being a morbid graveside ceremony, the Day of the Dead is a joyous celebration of the continuity of life.

Bạn đang xem: Day of the dead là gì


It was a traditional altar for Mexico"s Day of the Dead observance, filled with flowers, candles và sweet bread laid out for departed loved ones.

Xem thêm: Biển Maldives Ở Nước Nào - Kinh Nghiệm Du Lịch Quốc Đảo Maldives Tự Túc Từ A


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ parkdiamondhotel.vn.

Xem thêm: Restaurant Hoi An Country Pub 02 Phan Boi Chau, Hoi An Villa, Hoi An

Học các từ các bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


*

deoxyribonucleic acid: the chemical, present at the centre of the cells of living things, that controls the structure and purpose of each cell & carries genetic information during reproduction

Về bài toán này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Teeming with & abundant (The language of large amounts và numbers, Part 1)


*

*

cách tân và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích tra cứu kiếm tài liệu cấp phép
reviews Giới thiệu khả năng truy cập parkdiamondhotel.vn English parkdiamondhotel.vn University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng na Uy Norwegian–English Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt