CÁCH NẤU MÌ BÒ NGON

  -  
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bò","mì">">
*
Emily Luu
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bò","mì">">
~700g giết thịt trườn (mình dùng 3 chỉ với thnạp năng lượng nước ngoài lát nướng sẵn)•gia vị trườn kho•khoai vệ lang