CÁCH LÀM BÚN MẮM NÊM ĐÀ NẴNG

  -  

BÚN MẮM NÊM ĐÀ NẴNG

Không biết đang biết bao nhiêu vát tía lô đi Thành Phố Đà Nẵng, cơ mà cơ hội như thế nào Đà Nẵng cũng đều có sức lôi cuốn gớm ghê lắm với nghe đâu năm nào cũng bắt buộc đi Thành Phố Đà Nẵng một lượt. Rồi cứ một lượt mang lại TP Đà Nẵng là nên lê lết ra chợ Cồn ăn biết bao nhiêu sản phẩm công nghệ làm sao là phá lấu bò, mì quảng, bánh ram ít, bánh xèo, thịt con lợn nhì đầu da… rồi làm gì làm cũng bắt buộc ăn một sơn bún mắm nêm thì chuyến đi mới trọn vẹn được