Cá phi lê làm món gì

  -  
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"cás","lês","phis","cá","lê","phi">">
*
If I’m not lazy
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"cás","lês","phis","cá","lê","phi">">
phi lê cá mú đá quý (cá serran vàng)